Przepisy BHP obowiązujące operatora suwnicy i urządzeń dźwignicowych

0
601
Przestrzeganie przepisów BHP obowiązujących na danym stanowisku pracy jest bardzo ważne, niezależnie od tego, jaką pracę się wykonuje i w jakiej branży się pracuje. Wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy warto oczywiście znać odpowiednio wcześnie – najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Jakie przepisy BHP obowiązują operatora suwnicy i innych urządzeń dźwignicowych? Zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu.

Kto może być operatorem suwnicy?

Suwnice jednodźwigarowe, dwudźwigarowe oraz wielodźwigarowe obsługiwać mogą jedynie osoby, które posiadają stosowne uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz mają ukończone 18 lat. Tego rodzaju uprawnienia nadawane są po ukończeniu szkolenia UDT oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją. Podczas zajęć szkoleniowych kandydaci na operatora dźwignicy poznają nie tylko cenną wiedzę teoretyczną związaną z obsługą suwnic, ale mają okazję również zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie właściwej obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Czy każdy może zostać operatorem suwnicy? Okazuje się, że niekoniecznie. Kandydaci na operatorów powinni pozytywnie przejść także specjalistyczne badania psychotechniczne, których rolą będzie ocena uczestników pod względem sprawności psychoruchowej. Bardzo ważne jest też to, aby znali budowę i przeznaczenie suwnicy oraz jej części składowych, nie mieli problemów z rozumieniem sygnałów porozumiewawczych z ciężarowym oraz by odbyli co najmniej trzymiesięczną praktykę, prowadzoną pod kierunkiem doświadczonego suwnicowego.

Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy z suwnicą

Obecnie na rynku branżowym znaleźć można szeroki wybór suwnic dla przemysłu. Można to zrobić, odwiedzając stronę. Będąc przy temacie wyboru dźwignic, warto również wiedzieć, jakie czynności powinien wykonać operator dźwignicy przed rozpoczęciem eksploatacji takiego urządzenia. Suwnicowy ma obowiązek nie tylko sprawdzić nośność dźwignicy, stan zastosowanych w niej zabezpieczeń i części, ale również powinien zapoznać się z wpisami dokonanymi w książeczce dyżurów. Do tego nie może zapomnieć o tym, by po włączeniu głównego wyłącznika na początku swojej pracy, dokładnie sprawdzić działanie wszystkich mechanizmów, wykonując kilka próbnych poruszeń suwnicy. Niezwykle istotną kwestią dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji suwnicy jest dokładne obejrzenie hamulców i ich części składowych. Dopilnowanie wszystkich wymienionych właśnie czynności będzie bardzo ważne przed rozpoczęciem pracy z suwnicą dwudźwigarową, suwnicą wielodźwigarową oraz innymi dźwignicami, w tym z suwnicami z dźwigarem kratownicowym lub blachownicowym.

Przepisy BHP w instrukcji obsługi

Niezależnie od tego, czy operator zajmuje się eksploatacją suwnicy z dźwigarem walcowanym, kratownicowym czy blachownicowym, każda z tych dźwignic posiada swoją dokumentację techniczną. Znajduje się w niej m.in. instrukcja obsługi, stanowiąca bardzo ważną część tej dokumentacji.

Warto zaznaczyć, że z suwnicy oraz urządzeń dźwignicowych można korzystać jedynie wówczas, gdy urządzenia te posiadają aktualną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację. Do tego istotne jest także to, by operator suwnicy postępował zawsze zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz instrukcją stanowiskową BHP. Ponadto musi pamiętać także o tym, by każdorazowo, przed przystąpieniem do eksploatacji suwnicy, wykonać odpowiednie czynności kontrolne. Przy każdej dźwignicy powinna być dodatkowo prowadzona książka dyżurów. To w niej, po zakończeniu każdej zmiany, obowiązkiem operatora będzie umieszczenie wszelkich uwag o stanie dźwignicy i jej części składowych.

Uszkodzenie suwnicy – niezwłoczne przerwanie pracy!

Operator dźwignicy zajmujący się jej eksploatacją powinien przestrzegać podstawowej zasady BHP. Jej założeniem jest niezwłoczne przerwanie pracy urządzenia zawsze, gdy zauważy się uszkodzenie maszyny lub jakichkolwiek jej elementów. W takiej sytuacji przepisy mówią jasno: praca suwnicy powinna zostać natychmiast przerwana! Do tego konieczne jest również szybkie powiadomienie przełożonego o zaistniałym zdarzeniu.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.